PDA

View Full Version : U?ywa? function Open Formula rezultat w JDBC Querygpol
04-07-2010, 10:01 AM
Czy jest możliwość używać rezultatów z funkcji w JDBC query?
Mogę używać zmiennych z env:: i parametry, ale nie wiem czy można używać formuły.

DziękiAND
( BT_BI_DATA_PRIVACY_BI_DATA_PRIVACY.bi_username = ${env::username}) AND ( BT_BI_DATA_PRIVACY_BI_DATA_PRIVACY_2.bi_username = ${env::username}) AND ( BT_BI_DATA_PRIVACY_BI_DATA_PRIVACY_3.bi_username = ${env::username})
) AND
(
(
BT_REWARD_REWARD.promotion_id LIKE ${PromotionId}
)
AND (
BT_PROGRAM_CLIENT_PROGRAM_CLIENT_2.name LIKE ${Partner}
)
AND (
BT_SELLER_SELLER.org_unit_name LIKE ${Seller}
)
AND (
BT_REWARD_REWARD.entry_date >= ${From}
)
AND (
BT_REWARD_REWARD.entry_date <= ${To}
)
AND NOT (
BT_SELLER_HIERARCHY_SELLER_HIERARCHY.hierarchy_code = ${HouseAccFilter}
)

gpol
04-08-2010, 05:43 PM
Już mam.
Musze dodać =IFNA([sellerId]; "%") do parametra w post processing.