[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1041

Printable View