[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1160

Printable View