AgileBI on Centos 6 - why sqlite 3.7?

Printable View