[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1067

Printable View