[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1210

Printable View