[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1132

Printable View