[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1045

Printable View