[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1033

Printable View