[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1079

Printable View