[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1031

Printable View