[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1085

Printable View