[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1162

Printable View