[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1182

Printable View