[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1108

Printable View