[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1169

Printable View