[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1218

Printable View