[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1164

Printable View