[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1223

Printable View