[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1198

Printable View