[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian #1190

Printable View