Kurumsal performans yönetimi ile ilgili bilgi analizi sistemleri pazarı günümüzde dinamik olarak büyümekte ve söz konusu sistemlere olan ihtiyaç farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar arasında günden güne artmaktadır. Biz, Finansal Performans Yönetimi ve İş Zekası yazılımlarıyla şirketlerin finansal ve operasyonel performansı anlamasına ve yönetmesine yardımcı oluyoruz.

Size var olan performansı anlama ve izleme ve aşağıdakilere yanıt vererek gelecekteki iş stratejilerini planlama olanağı sunuyoruz:


  • Ne durumdayız?
  • Neden doğru yoldayız veya değiliz?
  • Bu konuda ne yapmalıyız?

İş Zekası çözümleri, bilgiyi verimli kullanabilme, yönetme ve öngörü senaryoları yaratabilmeyi sağlıyor.
İş Zekası Çözümleri, geleceğe yönelik kurumsal stratejilerinin başarısını artırmak için verinin toplanmasını, depolanmasını, yönetilmesi, analizini ve bu veriler ile planlamalar yaparak alternatif gelecek senaryoları yaratabilen teknolojiler bütünüdür.

Mehmet Demirel
UNIBRAVO
Pentaho CE İş Ortağı
Daha fazla bilgi: www.unibravo.com