İş Zekası ve Performans Yönetimi Ürünleri Performansları şöyledir:
Piyasa dinamikleri ve küreselleşme, şirketlerin yeni düzenlemeler, birleşmeler, kazanç, iş dış kaynak süreçleri, analizler ve öngörü tabloları ile verilere ulaşması ve etkin kullanmasını gerektiriyor.
İş Zekası Çözümleri, kurumsal performanslarını takip eden kurumlar ve yöneticiler için biriken verilerin en anlamlı bir şekilde planlanması, korunması, iş süreçlerine yararlı veriler oluşturulması, analiz tablolar ile öngörü tablolarının izlenmesi kısacası, stratejik iş kararlarına dönüşmesini sağlayan bir platformdur.

Kurumsal Performans Yönetimi çözümleri, şirket yöneticileri, analistler ve yatırımcılar için güncel, yüksek kaliteli ve anlamlı bir bilgi platformu hazırlamakta ve yönetimsel kararların iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek hızda alınmasına yardımcı olmaktadır.

Söz konusu sistemler üzerinde aşağıdakiler gerçekleştirilebilmektedir:

  • Stratejik ve operasyonel planlama
  • Anahtar performans göstergelerinin (KPI) takibi
  • Mali tablo konsolidasyonu
  • Yönetim raporlamasıGelişmiş bilgi teknolojisi sistemleri, operasyonel ve stratejik yönetim yapılarının karşılıklı ilişki içinde olmalarını sağlamaktadır. Söz konusu araçlar, şirketin departmanları arasında etkili iletişim kurarak koordine olmalarını ve çalışanların, şirket amaçlarını açıkça anlamalarını ve bu şekilde daha verimli çalışmalarını sağlamaktadır. Kurumsal karne sistemleri sayesinde mevcut durum kolayca değerlendirilebilmekte ve çalışanlar için anahtar performans göstergelerine bağlı verimli bir motivasyon sistemi yaratılabilmektedir. Ayrıca, özellikle büyüyen şirketlerde dış finansal kaynak ihtiyacı ile birlikte konsolide mali tabloların hazırlanması da zorunlu hale gelmektedir.

UniBravo danışmanları, çözüm ortakları ile birlikte müşterilerine iş zekası ve kurumsal performans yönetimi alanında kapsamlı hizmetleri en etkin biçimde sunmaktadır.


Mehmet Demirel
UNIBRAVO