Czy jest możliwość używać rezultatów z funkcji w JDBC query?
Mogę używać zmiennych z env:: i parametry, ale nie wiem czy można używać formuły.

Dzięki


Code:
AND 
     ( BT_BI_DATA_PRIVACY_BI_DATA_PRIVACY.bi_username = ${env::username}) AND ( BT_BI_DATA_PRIVACY_BI_DATA_PRIVACY_2.bi_username = ${env::username}) AND ( BT_BI_DATA_PRIVACY_BI_DATA_PRIVACY_3.bi_username = ${env::username})
    ) AND 
    (
     (
       BT_REWARD_REWARD.promotion_id LIKE ${PromotionId}
     )
   AND (
       BT_PROGRAM_CLIENT_PROGRAM_CLIENT_2.name LIKE ${Partner}
     )
   AND (
       BT_SELLER_SELLER.org_unit_name LIKE ${Seller}
     )
   AND (
       BT_REWARD_REWARD.entry_date >= ${From}
     )
   AND (
       BT_REWARD_REWARD.entry_date <= ${To}
     )
   AND NOT (
       BT_SELLER_HIERARCHY_SELLER_HIERARCHY.hierarchy_code = ${HouseAccFilter}
     )